Vedomosti, skúsenosti, výsledky

O mne

Mgr. Martin Horváth | 45 | Aktuálne pôsobí ako Brand Building Consultant v spoločnosti CODES Creative so sídlom v Bratislave, ktorá sa je multidisciplinárnym kreatívnym štúdiom pôsobiacim na Slovensku už 30 rokov. Rovnako je odborným garantom,  autorom podcastov a zakladateľom expertnej platformy Brand Slovensko 2.1, ktorá sa zaoberá strategickým riadením reputácie miesta a vo svojej práci vychádza z metodologického základu práce prof. Simona Anholta, ktorý je považovaný za lídra oblasti Place Brand vo svetovom meradle. Jeho primárnou oblasťou expertízy je strategické riadenie značiek, v ktorom vychádza z etablovaného a rešpektovaného modelu BrandAsset® Valuator a riadenie komunikácie obchodných značiek. V období posledného viac ako roka pôsobil aj ako expert pre tvorbu SMART stratégie Trnavského samosprávneho kraja a konzultant pre oblasť place branding v kampaniach v októbrových komunálnych voľbách. Medzi jeho posledné úspechy patrí vytvorenie a realizácia stratégie vzniku značky Nemocnice sv. Martina v Martine, ktorej komunikačné uvedenie na trh bolo zabezpečené prostredníctvom požehnania základného kameňa tejto nemocnice pápežom Františkom, tento projekt bol ocenený v kategórii nízkorozpočtových projektov prestížnou cenou za Public Relations, PROKOP. Je členom odbornej poroty Brand Council medzinárodne ukotveného projektu hodnotenia výkonnosti značiek Superbrands. Viac informácií v CV, na stiahnutie.

Medzi referenčné projekty v oblasti strategického riadenia značiek patria:

Slovintegra | riadenie reputácie značky private equity skupiny
Medissimo | rebranding v svojom čase najväčšej green field investície v zdravotníctve
Robotec | vytvorenie a exekúcia brand stratégie značky, dnes jedného z najvýznamnejších subjektov na poli automatizácie a robotizácie
Metrostav, projekt Trinity | rebranding, krízové riadenie značky Trinity, zmena na CityPark Ružinov
Optotune Switzerland | brand launch 3.8 mil. priamej zahraničnej investície na Slovensko
a mnohé iné

Najvýznamnejšie kariérne pozície v minulosti:

Generálny štátny radca, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Hlavný štátny radca, Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Konzultant a lektor, Slovak Business Agency (MH SR)
Generálny riaditeľ, Slovenská agentúra pre cestovný ruch
Výkonný riaditeľ, Bratislavská organizácia cestovného ruchu
Marketingový riaditeľ, Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu
Námestník riaditeľa pre obchod, marketing a zákaznícky servis, NsP Medissimo
a ďalšie


CV na stiahnutie (coming soon)

O tejto webstránke

Táto jednoduchá webstránka bola vytvorená systémom EXOWEB od spoločnosti EXO TECHNOLOGIES, spol. s r.o. - www.exohosting.sk. Slúži primárne ako úložisko pre môj aktualizovaný životopis a krátke BIO, a rovnako prostredníctvom ikon sociálnych sietí Vás vie navigovať napríklad aj na môj LinkedIn. Inak nemá žiaden významnejší praktický význam.