Martin

Horváth

OSOBNÁ WEBSTRÁNKA

O mne a tejto webstránke

Od 1. marca 2020 deklarujem záujem ponúknuť svoje znalosti a kapacity v rámci štátnozamestnaneckého
pomeru v manažérskej roli relevantnej mojim doterajším skúsenostiam,  preukázaným kompetenciám a
dosiahnutým výsledkom. Ponúkam praxou preverené manažérske zručnosti, schopnosť orientácie sa v
multikultúrnom prostredí a kooperácie s týmto prostredím. Disponujem skúsenosťami tak z verejného, ako aj súkromného sektora, predovšetkým z riadiacich pozícií. Mojimi dominantnými témami sú značka krajiny, cestovný ruch, kongresový cestovný ruch, priame
zahraničné investície, malé a stredné podnikanie a ďalšie. Vzhľadom na zmenu Vlády SR sa chcem podieľať
na náprave stavu a realizácii agend, ktoré boli posledné roky zanedbávané a riadené neraz amatérsky, bez
akejkoľvek snahy o prenos „best practise“ zo zahraničia a napokon bez ich strategického riadenia. Mojim
presvedčením je to, že viaceré témy, ktoré vplývajú na výkonnosť a konkurencieschopnosť národného
hospodárstva nevyhnutne pre svoj rozvoj potrebujú prenos know-how realizovaný prostredníctvom využitia
manažérskych kapacít profesionálov vybavených relevantnými skúsenosťami z verejnej správy, primeraným
vekom, jazykovým a znalostným vybavením. 

Webstránka www.brandingslovakia.sk je dočasným marketingovým kanálom vytvoreným na rýchlu orientáciu pri komunikácii predovšetkým s reprezentantmi relevantných inštitúcií. Umožňuje stiahnutie môjho profesného portfólia a naviguje na napríklad Testimonials zverejnené na sociálnej sieti LinkedIn.

Webstránka neobsahuje žiadne súkromné informácie. Jej ambíciou je fungovať ako základný model v transition obsobí, po istý špecifiky definovaný čas. Ak na nej niečo nenájdete, dovoľujem si odporučiť dokument na stiahnutie a sociálne siete, predovšetkým však LinkedIn. 

Simon Anholt

"Martin is a pleasure to work with, an exceptionally dependable person who combines a gift for detail with considerable imagination" Simon Anholt, svetová kapacita v oblasti Place Brandingu, zakladateľ tejto disciplíny, poradca viac ako 50tich vlád na svete a držiteľ Nobels Colloquia Prize for Economics  (Terst, 2009). Video TU.

Jeremy Hildreth

"In all my years of international business, I've encountered few clients with the wonderful combination of perseverance, effectiveness, and good cheer bordering on dogmatic optimism that Martin has. His "people skills" are second to none, and his across-the-board competence inspires confidence, respect, and admiration. The only thing remotely questionable about Martin is his musical tastes (which I happen to share, so....)" Jeremy Hildreth, branding expert so svetovou pôsobnosťou, autor komunikácie Londýna v období OH v Londýne

Viac referencií nájdete v mojom profile na sociálnej sieti

LinkedIn v časti Testimonials

Padraic Gilligan

„I got to know Martin Horváth almost 5 years ago when he was leading the Bratislava Tourist Board. We found immediate alignment in our common understanding of nation branding and destination marketing as something way beyond logo design involving a balanced combination of strategy, substance and symbolic actions. My company SoolNua collaborated with Martin on a variety of place branding projects and we found his big picture thinking to be insightful, inspirational and impactful. More than most, Martin knows how to distil the essence of a brand, capture it visually and verbally and then craft the communications campaign to position that brand in its field of endeavour.“ Padraic Gilligan, konateľ svetovo etablovanej poradenskej spoločnosti SoolNua z Dublinu, expert na tému kongresového cestovného ruchu. Článok TU 

O mne a tejto webstránke

Od 1. marca 2020 deklarujem záujem ponúknuť svoje poznatky a kapacity v rámci štátnozamestnaneckého pomeru v strednej, či vyššej manažérskej úlohe relevantnej mojim doterajším skúsenostiam, preukázaným kompetenciám a dosiahnutým výsledkom. Ponúkam praxou preverené manažérske zručnosti, schopnosť orientácie sa v multikultúrnom prostredí a kooperácie s týmto prostredím. Disponujem skúsenosťami tak z verejného, ako aj súkromného sektora, predovšetkým z riadiacich pozícií. Mojimi dominantnými témami sú značka krajiny, cestovný ruch, kongresový cestovný ruch, priame zahraničné investície, malé a stredné podnikanie a ďalšie. Vzhľadom na zmenu v zložení Vlády SR sa chcem podieľať na náprave stavu a realizácii agend, ktoré boli posledné roky zanedbávané a riadené neraz amatérsky, bez akejkoľvek snahy o prenos „best practise“ zo zahraničia a napokon bez ich strategického riadenia. Mojim presvedčením je to, že viaceré témy, ktoré vplývajú na výkonnosť a konkurencieschopnosť národného hospodárstva nevyhnutne pre svoj rozvoj potrebujú prenos know-how realizovaný prostredníctvom využitia kapacít profesionálov vybavených relevantnými skúsenosťami tak z privátnej ako aj verejnej správy, primeraným vekom, jazykovým a znalostným vybavením. 

Pred vznikom štátnozamestnaneckého pomeru na MH SR som pôsobil ako lektor a konzultant Slovak Business Agency a zameriaval sa na segment malých a stredných podnikov a takmer 10 rokov ako konateľ poradenskej spoločnosti Branding Slovakia Consultancy.

Pred podnikateľským pôsobením som zastával viaceré, predovšetkým vyššie manažérske pozície vzťahujúce sa na tému značky Slovensko v agentúrach SARIO a SACR. Vo vzťahu k dlhodobému záujmu o strategické riadenie značiek pôsobím počas posledných rokov ako člen odbornej poroty Brand Council, najvyššieho odborného orgánu programu Superbrands na Slovensku. 

Webstránka www.brandingslovakia.sk je dočasným marketingovým kanálom vytvoreným na rýchlu orientáciu pri komunikácii predovšetkým s reprezentantmi relevantných inštitúcií. Umožňuje stiahnutie môjho profesijného portfólia a naviguje na napríklad Testimonials zverejnené na sociálnej sieti LinkedIn. ​Tri základné referencie sú uvedené nižšie. Webstránka neobsahuje spravidla žiadne súkromné informácie. Jej ambíciou je fungovať ako základný  prezentačný model v očakávanom  transition období, po istý, špecificky definovaný čas. Ak na nej niečo nenájdete, dovoľujem si odporučiť dokumenty na stiahnutie a sociálne siete, predovšetkým však profesijnú sociálnu sieť LinkedIn.

Všetky podstatné informácie sú uložené na nasledujúcich slides na domovskej stránke tohto WEB sídla. Prosím kliknite vpravo...

KONTAKTY

Mobil

Email

Zoom

Cisco Webex

Skype

Hangouts

Web

Adresa

+421 905 828 780

martin@brandingslovakia.sk

click HERE

click HERE

martinhorvath.sk

thebaldmh@gmail.com

www.brandingslovakia.sk

Cintorínska 76, 919 35

Hrnčiarovce nad Parnou

KONTAKTUJTE MA

  • LinkedIn - Black Circle
  • Twitter - Black Circle
  • Facebook - Black Circle

© 2020, Mgr. Martin Horváth | Vytvorené systémom Wix.com

Sledujte ma na sociálnych sieťach