Vedomosti
Skúsenosti
Výsledky

verzia web sídla 14.04.2024

Čomu sa venujem?

Venujem sa oblasti strategického riadenia reputácie, v ktorej som aktívny viac ako 20 rokov. Od roku 2022 spolupracujem primárne so spoločnosťou CODES Brand House, ktorá je klientom môjho dlhodobého rebrandingového poradenstva a rovnako poskytujem služby aj ako Senior Brand Strategist pre klientov v jej portfóliu.  Som zakladateľom a odborným garantom občianskeho združenia Brand Slovensko, ktoré na 4. jún 2024 pripravuje unikátne podujatie zamerané na problematiku značky krajiny pod názvom COMPETITIVE IDENTITY - Image building for trade, tourism, talent and investment. Vo voľnom čase sa venujem oblasti hlasového herectva, predovšetkým ako jeden z autorov filantropického projektu Rozprávky pre malé pastelky, do ktorého sa aktívne zapájam aj ako jeho protagonista a rovnako poskytujem voiceover služby. Táto webstránka bola aktualizovaná k 14. aprílu 2024 a ak na nej niečo nenájdete, prosím kontaktujte ma emailom a dohodnite si ZOOM stretnutie. 

O mne

Mgr. Martin Horváth  (46) | Aktuálne pôsobím ako nezávislý Brand Building Consultant a od roku 2022 pracujem ako Senior Brand Strategist pre môjho primárneho klienta, ktorým je spoločnosť CODES Brand House so sídlom v Bratislave, spoločnosť ktorá sa je multidisciplinárnym kreatívnym štúdiom pôsobiacim na Slovensku už 30 rokov. Rovnako som odborným garantom,  autorom podcastov a zakladateľom expertnej platformy Brand Slovensko 30, ktorá sa zaoberá strategickým riadením reputácie miesta a vo svojej práci vychádza z metodologického základu práce prof. Simona Anholta, ktorý je považovaný za lídra oblasti Place Brand vo svetovom meradle. V rámci tohto projektu sa podieľam na príprave unikátneho podujatia COMPETITIVE IDENTITY - Image building for trade, tourism, talent and investment, ktoré je pripravované na rok 2024 ako prvé a jediné výučbové podujatie svojho druhu v priestore V4 za posledné tri dekády. 

Mojou primárnou oblasťou expertízy je strategické riadenie značiek, v ktorom vychádzam z etablovaného a rešpektovaného modelu BrandAsset® Valuator a riadenie komunikácie obchodných značiek. Medzi moje posledné úspechy patrí vytvorenie a realizácia stratégie vzniku značky Nemocnice sv. Martina v Martine, ktorej komunikačné uvedenie na trh bolo zabezpečené prostredníctvom požehnania základného kameňa tejto nemocnice pápežom Františkom, tento projekt bol ocenený v kategórii nízkorozpočtových projektov prestížnou cenou za Public Relations, PROKOP. 

Som členom odbornej poroty Brand Council medzinárodne ukotveného projektu hodnotenia výkonnosti značiek Superbrands. 

Za posledné dve dekády som pôsobil na manažérskych pozíciách predovšetkým vo verejnom sektore a takmer 10 rokov som bol konateľom poradenskej spoločnosti, ktorá mala tú česť pracovať na brand building projektoch pre atraktívne podnikateľské subjekty operujúce na Slovenskom trhu a podieľať sa na strategických zmenách v pozicioningu týchto klientov smerovaných na zlepšenie ich reputácie a trhovej konkurencieschopnosti.


Zoznam kľúčových kariérnych, pracovných pozícií:

interim expert pre stratégie značiek, konzultant, CODES Brand House (2022 - 2024)
odborný garant občianskeho združenia, zakladateľ, Brand Slovensko (2022 - 2024)
člen pracovnej skupiny SMART stratégie za oblasť kultúry, Trnavský samosprávny kraj (2021 - 2022)
interim brand manažér, projekt Nemocnice sv. Martina v Martine (2021)
generálny štátny radca, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (2020 - 2021)
hlavný štátny radca, Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (2019 – 2020)
lektor a konzultant, Slovak Business Agency (2018 – 2019)
výkonný riaditeľ, Bratislavská organizácia cestovného ruchu (2014 – 2015)
odborný asistent, Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave (2012 – 2014)
konateľ spoločnosti, konzultant, Branding Slovakia Consultancy (2010 – 2019)
brand manažér podnikateľskej skupiny SLOVINTEGRA, a.s. (2010 – 2011)
riaditeľ úseku obchodu a klientskeho servisu, námestník riaditeľa NsP MEDISSIMO (2009 – 2010)
riaditeľ sekcie marketingu cestovného ruchu, zástupca generálnej riaditeľky, štatutárny zástupca, Slovenská agentúra pre cestovný ruch (2007 - 2009)
poradca štátneho tajomníka, Ministerstvo hospodárstva SR (2007)
poradca predsedu Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (2007)
poverený generálny riaditeľ, Slovenská agentúra pre cestovný ruch (2006)
riaditeľ sekcie strategického marketingu, Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (2001 – 2006)
PR manažér, BertelsmannSpringer s.r.o., člen skupiny Bertlesmann AG (2000)
manažér produkcie, MASMEDIA s.r.o., člen skupiny Verlagsgruppe Pasau (2000)


Stručný výber najvýznamnejších projektov v priamej riadiacej kompetencii:

Verejný sektor (výber)
Realizácia konceptu reputačnej zmeny Nemocnice budúcnosti na Nemocnicu sv. Martina v Martine (pre Univerzitnú nemocnica v Martine, link TU)
Projektové riadenie odbornej konferencie MH SR realizovanej v hoteli Bôrik v spolupráci s OECD (pre Ministerstvo hospodárstva SR, link TU)
Projektové riadenie odbornej konferencie Trnava Tech Town Conference (pre Ministerstvo hospodárstva SR, link TU)
Uvedenie projektu Bratislava Goes Classical ako spojenia inštitúcií poskytujúcich produkty klasickej hudby (pre Bratislavskú organizáciu cestovného ruchu, link TU)
Vytvorenie prvej nadlinkovej komunikácie značky Slovensko v CNN (pre Slovenskú agentúru pre cestovný ruch, link TU)
Projektové riadenie podujatia The Nation Branding Master Class with Simon Anholt na Slovensku (pre Slovenskú agentúru pre cestovný ruch, link TU)
Súkromný sektor (výber)
Konzultácie pri príprave vytvorenia projektu inovačného regionálneho klastra v Skalici (klient, CODES Brand House, link TU)
Dramaturgia a réžia slávnostného umeleckého večera pri príležitosti 650. výročia udelenia kráľovských výsad mestu Skalica (klient, CODES Brand House, link TU)
Projektové riadenie odbornej konferencie v rámci predvolebnej kampane (klient, CODES Brand House, link TU)
Vytvorenie MICE konceptu pre Štadión Antona Malatinského v Trnave zameraného na posilnenie MICE výkonnosti destinácie Trnava prostredníctvom získania práv od The Really Useful Group na pre predstavenie Jesus Christ Superstar v hlavnej úlohe s Tedom Neeleym, predstaviteľom titulnej úlohy z legendárneho filmu režiséra Normana Jewisona (klient, ŽOS Trnava, link TU)
Strategické poradenstvo v oblasti investičného vstupu (v hodnote 3.8 mil. EUR) na Slovenský trh pre spoločnosť Optotune Switzerland (klient, Optotune Switzerland, link TU)
Strategické poradenstvo v oblasti riadenia reputácie značky City Park Ružinov (pôvodné 3NITY) (klient, Metrostav, link TU)
Strategické riadenie značky, zavedenie konceptu B2B podpory Innovation Day (klient, ROBOTEC, link TU)

Viac informácií nájdete na sociálnej sieti LinkedIn a rovnako na LinkedIn feed TU, prípadne v CV na vyžiadanie na martin@brandingslovakia.sk

Voiceover 

Filantropický projekt Rozprávky pre malé Pastelky je autorským projektom, ktorého koncept som vypracoval pre spoločnosť CODES Brand House a reprezentuje v rámci témy voiceover a hlasového herectva vôbec prvú príležitosť, pri ktorej som pôsobil ako voiceover talent, v tomto prípade ako protagonista rozhlasových adaptácií rozprávok autora Václava Šuplatu. Vďaka absolvovaniu dabingovej akadémie Slučka spoločnosti Art Heart sa venujem aj komerčnej práci za mikrofónom. Ako voiceover som pracoval pre Ministerstvo životného prostredia SR, Slovenskú inovačnú a energetickú agentúru, spoločnosť PRESPOR a iných klientov. V prípade záujmu o zaslanie ukážky z neverejného priestoru môjho YouTube kanála ma prosím kontaktujte. 

Online stretnutie

Preferovanou metódou prvého kontaktu je pre mňa okrem telefonátu a emailu video hovor prostredníctvom aplikácie ZOOM. Prosím naplánujme si úvodné stretnutie na konkrétny dátum a čas prostredníctvom emailovej adresy martin@brandingslovakia.sk alebo telefonicky. Ďakujem za porozumenie.

O tejto webstránke

Táto jednoduchá webstránka bola vytvorená systémom EXOWEB od spoločnosti EXO TECHNOLOGIES, spol. s r.o. - www.exohosting.sk. Slúži primárne ako úložisko pre môj priebežne aktualizovaný a skrátený životopis. Rovnako Vás prostredníctvom ikon sociálnych sietí vie navigovať napríklad aj na môj LinkedIn. Inak nemá žiaden významnejší praktický význam a netreba mať od nej nejaké vážnejšie očakávania. V prípade záujmu o viac informácií odporúčam kontaktovať ma ideálne emailom a dohodnúť si Online stretnutie prostredníctvom platformy Zoom. Ďakujem za porozumenie.