Martin

Horváth

OSOBNÁ WEBSTRÁNKA
                            verzia september 2021


WEB sídlo je optimalizované
výhradne pre prehliadanie v PC
INTERIM MANAGEMENT
TOP MANAGEMENT
BRAND CONSULTING
PROJECT MANAGEMENT
GOVERNMENT AFFAIRS
MARCOMM & PR & PA

O mne a tejto webstránke

Od 1. marca 2020 deklarujem záujem ponúknuť svoje znalosti a kapacity v rámci štátnozamestnaneckého
pomeru v manažérskej roli relevantnej mojim doterajším skúsenostiam,  preukázaným kompetenciám a
dosiahnutým výsledkom. Ponúkam praxou preverené manažérske zručnosti, schopnosť orientácie sa v
multikultúrnom prostredí a kooperácie s týmto prostredím. Disponujem skúsenosťami tak z verejného, ako aj súkromného sektora, predovšetkým z riadiacich pozícií. Mojimi dominantnými témami sú značka krajiny, cestovný ruch, kongresový cestovný ruch, priame
zahraničné investície, malé a stredné podnikanie a ďalšie. Vzhľadom na zmenu Vlády SR sa chcem podieľať
na náprave stavu a realizácii agend, ktoré boli posledné roky zanedbávané a riadené neraz amatérsky, bez
akejkoľvek snahy o prenos „best practise“ zo zahraničia a napokon bez ich strategického riadenia. Mojim
presvedčením je to, že viaceré témy, ktoré vplývajú na výkonnosť a konkurencieschopnosť národného
hospodárstva nevyhnutne pre svoj rozvoj potrebujú prenos know-how realizovaný prostredníctvom využitia
manažérskych kapacít profesionálov vybavených relevantnými skúsenosťami z verejnej správy, primeraným
vekom, jazykovým a znalostným vybavením. 

Webstránka www.brandingslovakia.sk je dočasným marketingovým kanálom vytvoreným na rýchlu orientáciu pri komunikácii predovšetkým s reprezentantmi relevantných inštitúcií. Umožňuje stiahnutie môjho profesného portfólia a naviguje na napríklad Testimonials zverejnené na sociálnej sieti LinkedIn.

Webstránka neobsahuje žiadne súkromné informácie. Jej ambíciou je fungovať ako základný model v transition obsobí, po istý špecifiky definovaný čas. Ak na nej niečo nenájdete, dovoľujem si odporučiť dokument na stiahnutie a sociálne siete, predovšetkým však LinkedIn. 

1_edited_edited.jpg
simon anholt.jpg

Simon Anholt

"Martin is a pleasure to work with, an exceptionally dependable person who combines a gift for detail with considerable imagination" Simon Anholt, svetová kapacita v oblasti Place Brandingu, zakladateľ tejto disciplíny, poradca viac ako 50tich vlád na svete a držiteľ Nobels Colloquia Prize for Economics  (Terst, 2009). Video TU.

jeremy hildreth.jpg

Jeremy Hildreth

"In all my years of international business, I've encountered few clients with the wonderful combination of perseverance, effectiveness, and good cheer bordering on dogmatic optimism that Martin has. His "people skills" are second to none, and his across-the-board competence inspires confidence, respect, and admiration. The only thing remotely questionable about Martin is his musical tastes (which I happen to share, so....)" Jeremy Hildreth, branding expert so svetovou pôsobnosťou, autor komunikácie Londýna v období OH v Londýne

Ďalších 47 referencií nájdete v mojom profile na sociálnej sieti

LinkedIn v časti Testimonials

padraic gilligan.jpg

Padraic Gilligan

„I got to know Martin Horváth almost 5 years ago when he was leading the Bratislava Tourist Board. We found immediate alignment in our common understanding of nation branding and destination marketing as something way beyond logo design involving a balanced combination of strategy, substance and symbolic actions. My company SoolNua collaborated with Martin on a variety of place branding projects and we found his big picture thinking to be insightful, inspirational and impactful. More than most, Martin knows how to distil the essence of a brand, capture it visually and verbally and then craft the communications campaign to position that brand in its field of endeavour.“ Padraic Gilligan, konateľ svetovo etablovanej poradenskej spoločnosti SoolNua z Dublinu, expert na tému kongresového cestovného ruchu. Článok TU 

O mne a tejto webstránke 

Aktuálne pôsobím ako Expert pre SMART témy na pôde Trnavského samosprávneho kraja. Mojou poslednou rolou bola pozícia Interim manažéra v projekte novej Univerzitnej nemocnice sv. Martina pre zamestnávateľa Univerzitná nemocnica Martin. Svoju kapacitu od roka  2020 v režime PRO BONO venujem príprave konferencie Brand Slovensko 2.1, ktorej ambíciou je byť najvýznamnejším podujatím v histórii Slovenska zameraným na tematiku strategického riadenia reputácie krajiny.

Od 15. novembra 2020 do 31. júna 2021 som pracoval v zaradení generálneho štátneho radcu na sekcii inovácií, strategických investícií a analýz (HUB) Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie a bol som poverený riadením projektu „Metodicko-hodnotiaca jednotka a expertná platforma pre podporu rozvoja inteligentných miest a regiónov“ s celkovou hodnotou poskytnutého NFP vo výške 1 466 980,53 EUR. V roku 2020 som v rámci medzinárodného kongresu ITAPA viedol a moderoval panelovú diskusiu „Mestá budúcnosti“, čím sa opätovne otvorila odborná diskusia na tému prípravy Akčného plánu inteligentnej samosprávy, dokumentu, ktorý nesie potenciál pre štandardizáciu pomerov v riadení tejto problematiky na Slovensku. Od 1. mája 2019 som pôsobil v pozícii hlavného štátneho radcu na Ministerstve hospodárstva Slovenskej republiky a v rámci pracovného zaradenia  som sa venoval téme Smart Cities na sekcii podnikateľského prostredia a inovácií. Významným projektom zasahujúcim tému inteligentných riešení v slovenských mestách, na ktorom som participoval bola realizácia podujatia Smart Cities Workshop, ktoré bolo pripravené v spolupráci rezortu hospodárstva a Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) a viacerých partnerov. Tento projekt viedol okrem iného aj k vzniku prvého Slovak Smart Cities Indexu na Slovensku, ktorý bol pripravený v spolupráci s akademickou obcou. 

Pred vznikom štátnozamestnaneckého pomeru v roku 2019 na MH SR som pôsobil ako lektor a konzultant Slovak Business Agency a zameriaval sa na rozvoj segmentu malých a stredných podnikov a rovnako ako konateľ poradenskej spoločnosti Branding Slovakia Consultancy, ktorá sa zaoberala strategickým poradenstvom v oblasti reputácie a inovatívnym rozvojom rôznorodých projektov. Medzi jej klientov patrili napríklad spoločnosti Optotune Switzerland, či Robotec, alebo Metrostav.

 

Pred takmer 10 ročným podnikateľským pôsobením som zastával viaceré, predovšetkým vyššie manažérske pozície vzťahujúce sa na tému značky Slovensko v agentúrach SARIOSACR, na regionálnej úrovni som pôsobil napríklad vo funkcii výkonného riaditeľa Bratislava Tourist Board, v rámci súkromnej sféry som napríklad zastával pozíciu námestníka pre obchod, marketing a klientsky servis najväčšieho projektu súkromného zdravotníctva na Slovensku v nemocnici s poliklinikou Medissimo, alebo ako brand manažér private equity skupiny Slovintegra.

 

Krátkodobo som rovnako pôsobil ako vysokoškolský pedagóg na FMK UCM v Trnave, dlhodobo ako aktívny prednášateľ na domácich a zahraničných odborných fórach. Vo vzťahu k dlhodobému záujmu o strategické riadenie značiek som počas posledných rokov členom odbornej poroty Brand Council, najvyššieho odborného orgánu programu Superbrands na Slovensku.

Táto webstránka je informačným kanálom vytvoreným na rýchlu orientáciu pri komunikácii predovšetkým s reprezentantmi relevantných vládnych a štátnych inštitúcií, jej cieľom je maximalizovať transparentnosť v komunikácii. Umožňuje stiahnutie môjho profesijného portfólia a naviguje na napríklad Testimonials zverejnené na sociálnej sieti LinkedIn. ​Všetky podstatné informácie sú uložené na nasledujúcich slides na domovskej stránke tohto WEB sídla.

KONTAKTY

Mobil

Email

Zoom

Cisco Webex

Skype

Hangouts

Web

Pobyt

+421 905 828 780

martin@brandingslovakia.sk

click HERE

click HERE

martinhorvath.sk

thebaldmh@gmail.com

www.brandingslovakia.sk

Bratislava, prechodný

Hrnčiarovce nad Parnou, trvalý 

KONTAKTUJTE MA

Ďakujem za správu!